Cím:
2200 Monor, Kossuth L. u. 147.

Telefon:
06 29 411 309

Related image       


HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK 2019. ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND:  

> MONOR (.doc) <====

> MONORIERDŐ(.doc)<====

> PÉTERI (.doc) <====

 > VASAD (.doc) <====

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés

cím

ügyfélfogadás

telefon

e-mail

honlap

Monor

Kossuth L. u. 147.

H: 8.00 – 12.00; 13.00 – 15.00

Sz: 8.00 – 12.00; 13.00 – 15.00

P: 8.00 – 12.00

-

-

-

DTkH Nonprofit Kft.

2700 Cegléd, Pesti út 65.

H: 8.00 - 20.00

K- Cs: 08.00 - 15.00

53/500-152

53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu

www.dtkh.hu

 DTkH Nonprofit Kft.

 

 


                    
                                                                      

PATKÁNYÍRTÁS MONORON – 2018 TAVASZ

A Kövál Nonprofit Zrt. értesíti Monor Város lakosságát, hogy az 2018 évi Tavaszi Patkányírtás

időpontjai a következőek:

 

·         2018.03.31-04.01,

·         04.07-04.08.,

·         04.14-04.15,

·         04.21-04.22, 

·         04.28-04.29.

 

Új igény bejelentése 2018 március 26-ig az alábbi telefonon lehetséges:

 

  +36 29 411-309/ 223 mellék

 

2018.03.12.                                                                       Kövál Nonprofit Zrt.

-------------------------------------------------FONTOS HÍREK----------------------------------------------

Hulladékszállítás időpontok - 2018                                

    

                   
                                             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2016. évi beszámoló adatai:

1.Közzététel Strázsába I. 2016.(.pdf)

2. Közzététel Strázsába II. 2016. (.pdf)


Üdvözlettel: Kövál Nonprofit Zrt.

--------------------------------------


Lakossági Tájékoztató

Felhívás árkok, átereszek tisztítására

 

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltsége felhívást adott ki a vízelvezetők karbantartására, a várható vízkárok megelőzése érdekében.

Az ingatlanokkal határos árkok karbantartása, a vízelvezetés

biztosítása lakossági feladat.

A köztisztasági rendelet alapján az ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjármű közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú út közötti, kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, a nyílt árok és annak részei (csapadékvízgyűjtők, ingatlanhoz tartozó összefolyók, kapubejárók átereszei) takarításáról, az ezeket érintő növények vágásáról, összegyűjtéséről és a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról az ingatlan tulajdonosának vagy használójának kell gondoskodnia.

A katasztrófavédelmi felhívás arra figyelmeztet, hogy a vízkárok megelőzése érdekében az ingatlantulajdonosok és -használók tegyék meg a szükséges intézkedéseket a csapadék- és belvízelvezető rendszerek, árkok, patakok karbantartására, tisztítására. A munkálatok mielőbbi megkezdése a várható heves nyári esőzések, esetleges áradások miatt fontos. Az árkokból, patakmederből és a mederoldalból (partfal) az oda nem való növényzetet (gazok, cserjék, stb.), egyéb törmeléket el kell távolítani, a víz szabad útját biztosítani kell.

-------------------------------------------

Lakossági tájékoztatás

 

          2016. április 1-vel megalakult a Nemzeti Hulladékgazdálkodási

Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NHKV Zrt.)

népszerűbb nevén „kukaholding” és ettől kezdve a közszolgáltatás díjának

számlázási és beszedési joga a törvény erejénél fogva az NHKV Zrt-t illeti meg.

A korábbi számlázó közszolgáltatókat felkérve bérszálázási szerződést kötöttek, többek

között a KÖVÁL N. Zrt-vel is.  Ennek a szerződésnek a számlázásra vonatkozó

része 2016. december 31-ig szólt, a bérszámlázási időszak kinnlevőségeivel kapcsolatosan

pedig 2017. május 31-ig. Tehát 2017. január 1-től a KÖVÁL N. Zrt. mindenféle számlázási

joga megszűnt, de 2017. április 30-ig az NHKV szerint befizetési nyilvántartás

szerint tartozóknak tájékoztatást kellett küldenünk, melynek szövegét és küllemét az

NHKV Zrt. szabta meg.  A KÖVÁL N. Zrt. a 2017. április 28-i keltezésű postán

keresztül kézbesített tájékozató leveleket kiküldte. Az NHKV Zrt-től kapott banki

nyilvántartás 2017. április 24-i keltezésű, tehát az akkor fennálló és 2016. évi

közszolgáltatói díjjal kapcsolatos tartozásokat tartalmazza.  A kiküldött levelek

nagyságrendje miatt biztos van olyan is, amelyiket a Tisztelt ingatlan tulajdonos

nem ért vagy vitat.


Az NHKV Zrt. megbízásából működő ügyfélszolgálatunk 2017. május 1-től

érvényes ügyfélszolgálati időben (hétfő, szerda: 8-12; 13-15; péntek: 8-12)

áll a tisztelt ingatlan tulajdonosok/használók rendelkezésére.


          Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt ingatlantulajdonosakat, hogy

Monor Város Önkormányzata által kiírt, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó

közszolgáltatói közbeszerzési pályázaton az Ökovíz Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Pesti út 65., tel 53/500-153, 53/500-152) nyert, akivel Monor Város Önkormányzata

2017. május 2-tól 36 hónapos időszakra szerződést kötött. Ezen időponttól

az Ökovíz N. Kft. alvállalkozói szerződést kötött a KÖVÁL N. Zrt-vel

ugyanazon időszakra, tehát a hulladékgazdálkodás eddig is végzett elemeit

továbbra is a KÖVÁL N. Zrt. végzi.


          Az NHKV Zrt. a vonatkozó törvény szerint 2017. január 1-től negyedévente

számláz az ingatlantulajdonosnak kizárólagos jogosultsággal, tehát sem az Ökovíz N. Kft,

mint közszolgáltató, és sem a KÖVÁL N. Zrt, mint alvállalkozó a 2017. január 1-től

esedékes számlázással kapcsolatosan nem rendelkezik sem információs,

sem egyéb jogosítvánnyal.

 

Információink szerint az országban eddig (2017. május 10.) egyetlen

ingatlantulajdonos sem kapott 2017. évre vonatkozó számlát. Monor Város Vezetése

felkérte a közszolgáltatót, illetve saját Hivatalát, hogy hivatalos tájékoztatást kérjen,

hogy az ingatlantulajdonosok mikor kaphatják meg és milyen megosztásban az

aktuális számlájukat, mert sok családnak az egyszeri nagyobb összeg megfizetése

komoly gondot jelent.

 

Elnézést kérünk a Tisztelt Ingatlantulajdonosoktól a rajtunk kívülálló

kellemetlenségek miatt!

                                 Tisztelettel:

 

KÖVÁL Nonprofit Zrt., mint

az Ökovíz N. Kft. teljesítési segédje


**************************************************************************************************************************************
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               >> TÁJÉKOZTATÁS <<

2017. január 01.-től közszolgáltatóként az Önkormányzati Kommunális és Vízközmű

Üzemeltető (ÖKOVÍZ) Kft. látja el.    <<< részletek itt !!! (.pdf) 

Városi Sportpálya látogatási rendje << Letölthető (.pdf)

Tisztelt Lakosság! 

A Sportpálya látogatása csak a kihelyezett nyitvatartási időben és feltételekkel, valamint a házirend teljeskörű betartása mellett lehetséges.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

                                                                                  Kövál Nonprofit Zrt.

>>>>>>> 

„Monor Város Önkormányzat sportpálya

futópályájának használati feltételei

· A futópálya helyszíne:                           2200 Monor, Balassi Bálint utca 36. (a futballpálya körüli salakos futópálya.)

Ø      a Monori Sport Egyesület edzéseinek, mérkőzéseinek idejében, illetve egyéb rendezvények ideje alatt a futópálya használata tilos!

· A futópályát 14 éves kor alatt csak kísérővel vehetik igénybe.

· A futópályát kizárólag futásra és gyaloglásra lehet használni.

· A pályán a kötelező haladási irány az óramutató járásával ellentétes.

· A futópályát csak letisztított futó-sport cipővel lehet használni.

· A futópályát mindenki csak saját felelősségére használhatja, a balesetekért a sportlétesítmény vezetése felelősséget nem vállal!

· Az öltözőket és a zuhanyzókat igénybe venni nem lehet.

· A sportlétesítmény területére behozott értéktárgyakért a vezetés felelősséget nem vállal!

· A futópályára állatot, kerékpárt, babakocsit, túra botot, ütő, vágó, szúró eszközt, valamint üveget bevinni tilos!

· A sportlétesítményt nem látogathatja:

Ø      aki kábítószer, alkohol vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt áll, vagy a sportolókat fegyelmezetlenségével, rendetlenkedésével zavarja,

Ø      aki korlátozott cselekvőképességű és felügyelet nélkül van,

Ø      aki szándékosan kárt okoz,

Ø      akit a pálya vezetése a létesítmény használatától eltiltott.

· A pálya egész területén dohányozni tilos.

· A nem rendeltetésszerű használatkor a sportlétesítmény felügyelője a használatot megtagadhatja, a károkozást pedig meg kell téríteni.

Monor Város Önkormányzata”

 

---------------


Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a KÖVÁL Nonprofit Zrt, valamennyi partnerét és Monor, Monorierdő, Mende és Vasad települések hulladékkezelési közszolgáltatását igénybevevő ingatlan tulajdonosokat, gazdálkodó szervezeteket és intézményeket, hogy a KÖVÁL Nonprofit Zrt-be beolvadással egyesült a Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit KFT 2014. szeptember 1. napjával.

A Cégbírósági végzések számai: 13-09-129321/33, 13-10-040105/110

Az egyesült KÖVÁL Nonprofit Zrt szervezeti felépítésének és működési rendjének szabályozása folyamatban van, annak elkészülte után további közérdekű információkat fogunk közreadni.

Takács Endre
elnök,igazgató

 

Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit KFT szerződéses partnerei részére!

Tisztelt szerződéses partnerünk!

Tájékoztatom, hogy a Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. 2014. szeptember 1. napjával jogutódlással (a KÖVÁL Zrt.-be történő beolvadással) megszűnt; a Társaság általános jogutódja a KÖVÁL Nonprofit Zrt.

Tájékoztatom, hogy a beolvadásra tekintettel a KÖVÁL Zrt., mint átvevő társaság a Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. valamennyi kötelezettségét és jogosultságát átvette; azok változatlan tartalommal az átvevő társaságot terhelik, illetve illetik.

A fentekre tekintettel az Önök szerződéses jogviszonya a jogutódlás folytán változatlan feltételekkel továbbra is fennáll; jogviszonya folyamatos.

Jogutódunk adatai a következők:

Név: KÖVÁL KÖZÜZEMI ÉS VÁLLALKOZÁSI NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Székhely: 2200 Monor Kossuth Lajos utca 147.

Adószám: 10717422-2-13

Cégjegyzékszám: 13-10-040105


Monor 2014. szeptember 5.

Takács Endre a megszűnő társ.ügyvezetője
és a KÖVÁL Nonprofit Zrt elnök,igazgatója

Kövál Zrt.
2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Telefon: 06 29 411 309
Fax: 06 29 611-300