Cím:
2200 Monor, Kossuth L. u. 147.

Telefon:
06 29 411 309

               

                      Image result for hulladékgazdálkodás


                       

                    
      
       

  

 Lakossági tájékoztatás

 

          2016. április 1-vel megalakult a Nemzeti Hulladékgazdálkodási

Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NHKV Zrt.)

népszerűbb nevén „kukaholding” és ettől kezdve a közszolgáltatás díjának

számlázási és beszedési joga a törvény erejénél fogva az NHKV Zrt-t illeti meg. 

A korábbi számlázó közszolgáltatókat felkérve bérszálázási szerződést kötöttek, többek

között a KÖVÁL N. Zrt-vel is.  Ennek a szerződésnek a számlázásra vonatkozó része

2016. december 31-ig szólt, a bérszámlázási időszak kinnlevőségeivel kapcsolatosan

pedig 2017. május 31-ig. Tehát 2017. január 1-től a KÖVÁL N. Zrt. mindenféle

számlázási joga megszűnt, de 2017. április 30-ig az NHKV szerint befizetési

nyilvántartás szerint tartozóknak tájékoztatást kellett küldenünk, melynek szövegét

és küllemét az NHKV Zrt. szabta meg.  A KÖVÁL N. Zrt. a 2017. április 28-i keltezésű

postán keresztül kézbesített tájékozató leveleket kiküldte. Az NHKV Zrt-től

kapott banki nyilvántartás 2017. április 24-i keltezésű, tehát az akkor fennálló

és 2016. évi közszolgáltatói díjjal kapcsolatos tartozásokat tartalmazza. 

A kiküldött levelek nagyságrendje miatt biztos van olyan is, amelyiket

a Tisztelt ingatlan tulajdonos nem ért vagy vitat.


Az NHKV Zrt. megbízásából működő ügyfélszolgálatunk

2017. május 1-től érvényes ügyfélszolgálati időben

(hétfő, szerda: 8-12; 13-15; péntek: 8-12) áll a

Tisztelt ingatlan tulajdonosok/használók rendelkezésére.


          Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt ingatlantulajdonosakat, hogy

Monor Város Önkormányzata által kiírt, a hulladékgazdálkodásra

vonatkozó közszolgáltatói közbeszerzési pályázaton az Ökovíz Nonprofit Kft.

(2700 Cegléd, Pesti út 65., tel 53/500-153, 53/500-152) nyert, akivel

Monor Város Önkormányzata 2017. május 2-tól 36 hónapos időszakra

szerződést kötött. Ezen időponttól az Ökovíz N. Kft. alvállalkozói szerződést

kötött a KÖVÁL N. Zrt-vel ugyanazon időszakra, tehát a hulladékgazdálkodás

eddig is végzett elemeit továbbra is a KÖVÁL N. Zrt. végzi.


          Az NHKV Zrt. a vonatkozó törvény szerint 2017. január 1-től

negyedévente számláz az ingatlantulajdonosnak kizárólagos jogosultsággal,

tehát sem az Ökovíz N. Kft, mint közszolgáltató, és sem a KÖVÁL N. Zrt, mint

alvállalkozó a 2017. január 1-től esedékes számlázással kapcsolatosan nem

rendelkezik sem információs, sem egyéb jogosítvánnyal.

 

Információink szerint az országban eddig (2017. május 10.) egyetlen

ingatlantulajdonos sem kapott 2017. évre vonatkozó számlát. Monor Város

Vezetése felkérte a közszolgáltatót, illetve saját Hivatalát, hogy hivatalos

tájékoztatást kérjen, hogy az ingatlantulajdonosok mikor kaphatják

meg és milyen megosztásban az aktuális számlájukat, mert sok családnak

az egyszeri nagyobb összeg megfizetése komoly gondot jelent.

 

Elnézést kérünk a Tisztelt Ingatlantulajdonosoktól a rajtunk kívülálló

kellemetlenségek miatt!

                                 Tisztelettel:

 

KÖVÁL Nonprofit Zrt., mint

az Ökovíz N. Kft. teljesítési segédje


**************************************************************************************************************************************

2017. január 01.-től közszolgáltatóként az Önkormányzati Kommunális és Vízközmű

Üzemeltető (ÖKOVÍZ) Kft. látja el.    <<< részletek itt !!! (.pdf)

KÖVÁL Nonprofit Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA  [Hatályos: 2015.01.01-től]

1_Monor_köztisztasági_rendelet_ hatályos_2010 01 01-2010 05 17

2_Monor_köztisztasági_rendelet_ hatályos_2010 05 18-2010 09 22

3_Monor_köztisztasági_rendelet_ hatályos_2010 09 23-2011 02 28

4_Monor_köztisztasági_rendelet_ hatályos_2011 03 01-2011 12 31

5_Monor_köztisztasági_rendelet_ hatályos_2012 01 01-2012 05 23

6_Monor_köztisztasági_rendelet_ hatályos_2012 01 29-2013 12 31

7_Monor_köztisztasági_rendelet_ hatályos_2014 01 01-2014 12 31

8_Monor_köztisztasági_rendelet_ hatályos_2015 01 01-től

9_Monor_köztisztasági_rendelet_ hatályos_2015 01 01-től (2)

10_Monor_köztisztasági_rendelet_ hatályos_2012 05 24-2012 07 19

11_Monor_köztisztasági_rendelet_ hatályos_2012 07 20-2012 07 31

12_Monor_köztisztasági_rendelet_ hatályos_2012 08 01-2013 01 28


A hulladékgazdálkodás

2010. január 1-jétől alkalmazott jogszabályai

 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

2010. január 1.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.72552

 

2011. január 1 – december 21.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.72553

 

2011. december 22 – december 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.72554

 

2012. január 1 – április 6.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.72555

 

2012. április 7 – július 5.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.215403

 

2012. július 6 - december 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.223457

 

2013. január 1-től

Nem hatályos.

 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

2013. január 1.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.232403

 

 

2013. január 2 – április 3.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.232404

 

 

2013. április 4 – május 9.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.239049

 

 

2013. május 10 – június 30.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.241335

 

 

2013. július 1 – július 11.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.243286

 

 

2013. július 12 augusztus 3.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.244679

 

 

2013. augusztus 4 – október 21.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.244680

 

 

2013. október 22 – november 18.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.250710

 

 

2013. november 19 – december 30.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.251824

 

2013. december 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.255365

 

2014. január 1 – február 14.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.244681

 

2014. február 15 –február 17.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.255366

 

2014. február 18- március 14.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.259039

 

2014. március 15 –szeptember 29.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.255958

 

2014. szeptember 30 – október 6.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.270432

 

2014. október 7 – november 4.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.270658

 

2014. november 5 – december 14.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.270659

 

2014. december 15 – december 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.285822

 

2015. január 1 –június 30.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.270492

 

2015. július 1-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.287615

 

 

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

2013. január 1.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158018.235793

 

2013. január 2 – december 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158018.235794

 

2014. január 1 – szeptember 4.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158018.255376

 

2014. szeptember 5 - december 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158018.269521

 

2015. január 1-től

Nem hatályos.

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének a feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

2015. január 1 – június 30.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173577.287761

 

2015. július 1 - december 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173577.287762

 

2016. január 1-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173577.287764

 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

2013. január 1.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158019.235795

 

2015. január 1 – június 30.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158019.285823

 

2015. július 1-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158019.287617

 

 

A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról s a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet

2010. január 1 – szeptember 4.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=86367.121777

 

2013. szeptember 5-től

Nem hatályos.

 

A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

2013. szeptember 5.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162714.247823

 

2013. szeptember 6 – december 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162714.247096

 

2014. január 1-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162714.287633

 

 

A hulladékjegyzékről szóló

                                               16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

2010. január 1 – szeptember 4.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=56107.81050

 

2013. szeptember 5-től

Nem hatályos.

 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

2013. szeptember 5-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162694.247039

 

 

A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet.

2010. január 1 – szeptember 3.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64151.90786

 

2013. szeptember 4 - szeptember 29.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64151.247013

 

2014. szeptember30-tól

Nem hatályos.

 

 

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

2014. szeptember 30.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171854.270455

 

2014. október 1-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171854.270456

 

 

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet

2010. január 1 – december 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57456.83134

 

2011. január 1 – október 17.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57456.83135

 

2012. október 18 –december 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57456.229636

 

2014. január 1 – szeptember 4.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57456.255477

 

2014. szeptember 5 –

2015. március 4.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57456.269731

 

2015. március 5-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57456.285369

 

 

A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

2010. január 1 – április 30.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58296.84396

 

2010. május 1 – december 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58296.84397

 

2011. január 1 –

2013. július 19.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58296.84398

 

2013. július 20 –december 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58296.244782

 

2014. január 1-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58296.255481

 

 

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet

2010. január 1-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=74382.103143

 

 

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet

2010. január 1 – május 5.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102351.143376

 

2010. május 6 – május 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102351.143377

 

2013. június 1 – december 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102351.242015

 

2014. január 1-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102351.254682

 

 

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet

2010. január 1 – március 30.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64637.91558

 

2011. március 3 1- 2013. február 7.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64637.91559

 

2013. február 8-tól

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64637.237214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A díjképzéssel kapcsolatos

2010. január 1-jétől alkalmazott jogszabályok

 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény 21; 23. §-a

2011. január 1 – december 21.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.72553

 

2011. december 22 – december 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.72554

 

2012. január 1 – április 6.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.72555

 

2012. április 7 – július 5.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.215403

 

2012. július 6 - december 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48929.223457

 

2013. január 1-től

Nem hatályos.

 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §, 91/A-B. §-ok és a 92/A. §

2013. január 1 - június 30-ig

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.232403

 

2013. július 1 – december 31-ig.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.243286

 

2015. január 1-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.270492

 

 

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény

2013. május 10.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.241374

 

2013. május 11 – június 30.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.241375

 

2013. július 1 – október 21.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.243984

 

2013 október 22 – október 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.250720

 

2013. november 1 – december 30.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.250721

 

2013. december 31 – 2014. február 17.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.254319

 

2014. február 18 – február 28.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.259042

 

2014. március 1 – március 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.250723

 

2014. április 1 – augusztus 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.259043

 

2014. szeptember 1 - szeptember 30.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.259044

 

2014. október 1 – október 6.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.259045

 

2014. október 7-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.270660

 

 

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet

2010. január 1 – december 29.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118146.169297

 

2010. december 30 –

2012. március 28.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118146.169298

 

2012. március 29 – december 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118146.214819

 

2013. január 1-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118146.235694

 

 

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény

2013. november 22.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.252895

 

2013. november 23 – december 30.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.252896

 

2013. december 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.252897

 

2014. január 1.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.252898

 

2014. január 2 – február 17.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.252899

 

2014 február 18 - 2014. július 31

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.259047

 

2014. augusztus 1 – október 6.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.259048

 

2014. október 7 – 2015. július 31.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.270662

 

2015. augusztus 1-től

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.259049

 

 

Kövál Zrt.
2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Telefon: 06 29 411 309
Fax: 06 29 611-300