Cím:
2200 Monor, Kossuth L. u. 147.

Telefon:
06 29 411 309

  

                                                                      

PATKÁNYÍRTÁS MONORON – 2018 TAVASZ

A Kövál Nonprofit Zrt. értesíti Monor Város lakosságát, hogy az 2018 évi Tavaszi Patkányírtás

időpontjai a következőek:

 

·         2018.03.31-04.01,

·         04.07-04.08.,

·         04.14-04.15,

·         04.21-04.22, 

·         04.28-04.29.

 

Új igény bejelentése 2018 március 26-ig az alábbi telefonon lehetséges:

 

  +36 29 411-309/ 223 mellék

 

2018.03.12.                                                                       Kövál Nonprofit Zrt.

-------------------------------------------------FONTOS HÍREK----------------------------------------------

Hulladékszállítás időpontok - 2018                               

    

                       
              Közszolgáltatói tájékoztató !

A KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság az általa végzett szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja Monor város és Péteri község Tisztelt lakosságát:

 

-          2018. január 1.-én /hétfőn/ hulladékszállítás nem lesz, helyette  2017. december 30.-án / szombaton / szállítjuk el a szemetet

-          2018. március 15.-én /csütörtökön/ hulladékszállítás nem lesz, helyette  2018. március 17.-én / szombaton / szállítjuk el a szemetet

-          2018. március 30.-én /pénteken/ hulladékszállítás nem lesz, helyette  2018. március 31.-én / szombaton / szállítjuk el a szemetet (PÉTERI)

-          2018. április 2.-án /hétfőn/ hulladékszállítás nem lesz, helyette  2018. április 3-án / kedden / szállítjuk el a szemetet

 

                                   KÖVÁL  NZrt.

-----------------

 

                                              


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2016. évi beszámoló adatai:

1.Közzététel Strázsába I. 2016.(.pdf)

2. Közzététel Strázsába II. 2016. (.pdf)


Üdvözlettel: Kövál Nonprofit Zrt.

--------------------------------------


Lakossági Tájékoztató

Felhívás árkok, átereszek tisztítására

 

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltsége felhívást adott ki a vízelvezetők karbantartására, a várható vízkárok megelőzése érdekében.

Az ingatlanokkal határos árkok karbantartása, a vízelvezetés

biztosítása lakossági feladat.

A köztisztasági rendelet alapján az ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjármű közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú út közötti, kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, a nyílt árok és annak részei (csapadékvízgyűjtők, ingatlanhoz tartozó összefolyók, kapubejárók átereszei) takarításáról, az ezeket érintő növények vágásáról, összegyűjtéséről és a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról az ingatlan tulajdonosának vagy használójának kell gondoskodnia.

A katasztrófavédelmi felhívás arra figyelmeztet, hogy a vízkárok megelőzése érdekében az ingatlantulajdonosok és -használók tegyék meg a szükséges intézkedéseket a csapadék- és belvízelvezető rendszerek, árkok, patakok karbantartására, tisztítására. A munkálatok mielőbbi megkezdése a várható heves nyári esőzések, esetleges áradások miatt fontos. Az árkokból, patakmederből és a mederoldalból (partfal) az oda nem való növényzetet (gazok, cserjék, stb.), egyéb törmeléket el kell távolítani, a víz szabad útját biztosítani kell.

-------------------------------------------


Tájékoztató !

 

A KÖVÁL Nonprofit Zrt.,az alábbiakról tájékoztatja Monor város  Tisztelt lakosságát:

-          2017.05.20.-án szombaton a Bajcsy-Zs. u. végén található ideiglenes hulladék-átvevőhely  városi rendezvény miatt zárva tart. Nyitás 2017.05.22. hétfő.

 

Kérjük, hogy erről szomszédját is értesítse !                                   

                                                                                                    KÖVÁL Nonprofit Zrt.

--------------------------------------------------------------

Közszolgáltatói tájékoztató !

 

A KÖVÁL Nonprofit Zrt., mint a Közszolgáltató Ökovíz Nonprofit Kft alvállalkozója az általa végzett szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja Monor város  Tisztelt lakosságát:

-          2017 június 5.-én /hétfőn/ hulladékszállítás nem lesz, helyette 2017. június 6.- án/ kedden / szállítjuk el a szemetet

Kérjük, hogy erről szomszédját is értesítse !                                   

                                                                                                     KÖVÁL Nonprofit Zrt.

Lakossági tájékoztatás

 

          2016. április 1-vel megalakult a Nemzeti Hulladékgazdálkodási

Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NHKV Zrt.)

népszerűbb nevén „kukaholding” és ettől kezdve a közszolgáltatás díjának

számlázási és beszedési joga a törvény erejénél fogva az NHKV Zrt-t illeti meg.

A korábbi számlázó közszolgáltatókat felkérve bérszálázási szerződést kötöttek, többek

között a KÖVÁL N. Zrt-vel is.  Ennek a szerződésnek a számlázásra vonatkozó

része 2016. december 31-ig szólt, a bérszámlázási időszak kinnlevőségeivel kapcsolatosan

pedig 2017. május 31-ig. Tehát 2017. január 1-től a KÖVÁL N. Zrt. mindenféle számlázási

joga megszűnt, de 2017. április 30-ig az NHKV szerint befizetési nyilvántartás

szerint tartozóknak tájékoztatást kellett küldenünk, melynek szövegét és küllemét az

NHKV Zrt. szabta meg.  A KÖVÁL N. Zrt. a 2017. április 28-i keltezésű postán

keresztül kézbesített tájékozató leveleket kiküldte. Az NHKV Zrt-től kapott banki

nyilvántartás 2017. április 24-i keltezésű, tehát az akkor fennálló és 2016. évi

közszolgáltatói díjjal kapcsolatos tartozásokat tartalmazza.  A kiküldött levelek

nagyságrendje miatt biztos van olyan is, amelyiket a Tisztelt ingatlan tulajdonos

nem ért vagy vitat.


Az NHKV Zrt. megbízásából működő ügyfélszolgálatunk 2017. május 1-től

érvényes ügyfélszolgálati időben (hétfő, szerda: 8-12; 13-15; péntek: 8-12)

áll a tisztelt ingatlan tulajdonosok/használók rendelkezésére.


          Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt ingatlantulajdonosakat, hogy

Monor Város Önkormányzata által kiírt, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó

közszolgáltatói közbeszerzési pályázaton az Ökovíz Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Pesti út 65., tel 53/500-153, 53/500-152) nyert, akivel Monor Város Önkormányzata

2017. május 2-tól 36 hónapos időszakra szerződést kötött. Ezen időponttól

az Ökovíz N. Kft. alvállalkozói szerződést kötött a KÖVÁL N. Zrt-vel

ugyanazon időszakra, tehát a hulladékgazdálkodás eddig is végzett elemeit

továbbra is a KÖVÁL N. Zrt. végzi.


          Az NHKV Zrt. a vonatkozó törvény szerint 2017. január 1-től negyedévente

számláz az ingatlantulajdonosnak kizárólagos jogosultsággal, tehát sem az Ökovíz N. Kft,

mint közszolgáltató, és sem a KÖVÁL N. Zrt, mint alvállalkozó a 2017. január 1-től

esedékes számlázással kapcsolatosan nem rendelkezik sem információs,

sem egyéb jogosítvánnyal.

 

Információink szerint az országban eddig (2017. május 10.) egyetlen

ingatlantulajdonos sem kapott 2017. évre vonatkozó számlát. Monor Város Vezetése

felkérte a közszolgáltatót, illetve saját Hivatalát, hogy hivatalos tájékoztatást kérjen,

hogy az ingatlantulajdonosok mikor kaphatják meg és milyen megosztásban az

aktuális számlájukat, mert sok családnak az egyszeri nagyobb összeg megfizetése

komoly gondot jelent.

 

Elnézést kérünk a Tisztelt Ingatlantulajdonosoktól a rajtunk kívülálló

kellemetlenségek miatt!

                                 Tisztelettel:

 

KÖVÁL Nonprofit Zrt., mint

az Ökovíz N. Kft. teljesítési segédje


**************************************************************************************************************************************

>> Közszolgáltatói tájékoztató <<


A KÖVÁL Nonprofit Zrt., mint a Közszolgáltató Ökovíz Nonprofit Kft. alvállalkozója az általa végzett szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja Monor Város  Tisztelt lakosságát:

-              2017. május 1-én /hétfőn/ hulladékszállítás nem lesz, helyette 2017. május 2- án / kedden/ szállítjuk el a szemetet.

 Megértésüket előre is köszönjük.

 Kövál Nonprofit Zrt.

****************************

Közszolgáltatói tájékoztató !

 

A KÖVÁL Nonprofit Zrt., mint a Közszolgáltató Ökovíz Nonprofit Kft alvállalkozója az általa végzett szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja Monor város  Tisztelt lakosságát:

-          2017  április 17.-én /hétfőn/ hulladékszállítás nem lesz, helyette 2017. április 18.- án / kedden/ szállítjuk el a szemetet

KÖVÁL Nonprofit Zrt

---------------------------------

Patkányirtás Monoron - 2017        

 

A KÖVÁL Nonprofit Zrt. felhívja a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy a 2017 évi városi patkányirtás tavaszi fenntartási munkálatainak időpontjai a következők:  április 01-02, április 09-09, április 15-16  és április 22-23 és április 29-30. 

Esős idő esetén a dátumok eltolódhatnak a májusi hétvégékre is.

Esetleges új igény bejelentését 2017. MÁRCIUS 27-ig várjuk a 06 29-411-309/ 223 mellékű telefonszámon.

2016.02.24.                                          Kövál Nonprofit Zrt.

----------------------

TÁJÉKOZTATÁS A BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL

 Tájékozatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy  2017 április 1-et követően a  házhoz menő zöldzsákos hulladékgyűjtést a következők szerint szervezzük meg:

                                 A megadott szállítási időpontokban kihelyezett zsákok helyett  a kihelyezett darabszámmal azonos számú (max. 2 darab) cserezsákot biztosítunk. A maximált mennyiség (2darab/ alkalom ingyenes zöld zsák) feletti igény esetén a KÖVÁL NZrt. telephelyén ( 2200 Monor, Kossuth L. u.147),  térítés ellenében megvásárolható külön erre a célra feliratozott zsák formájában.  

                                 A tavaszi és az őszi időszakban (április-május és október-november) szintén térítésmentesen elszállítunk szállításonként max. 2 darab 80 cm.-re összevágott és kötegelt gallyat, melyeknek max. mérete nem haladhatja meg egy teli zöld zsák méretét. Az e feletti mennyiségeket mind a kaszálék, falevél illetve gallyak tekintetében csak térítés ellenében vesszük át, a Monor, Bajcsy-Zs. úti , a Hulladékudvar melletti átvevő helyünkön. A térítés helyben, számla ellenében történik.

 Kövál Nonprofit Zrt.

  ----------------------

 Közszolgáltatói tájékoztató !

 

A KÖVÁL Nonprofit Zrt., mint a Közszolgáltató Ökovíz Nonprofit Kft alvállalkozója az általa végzett szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja Monor város  Tisztelt lakosságát:

-          2017  március 15.-én /szerdán/ hulladékszállítás nem lesz, helyette 2017. március 17.- én/ pénteken/ szállítjuk el a szemetet

 

LOMTALANÍTÁS!

A lomtalanítást évente ingatlanonként egy alkalommal házhoz menő rendszerrel végezzük el, amely

december 31-ig igényelhető. A lomtalanítás e módon történő elvégzése a lakosság számára is kényelmes, figyelembe véve, hogy nem kell egy meghatározott időponthoz igazodni, telefonon (53/500-152), vagy e-mailen (ugyfelszolgalat@okoviz.hu )  is lehetőséget biztosítunk az időpont egyeztetésére, melyet egy héttel előbb jelezni szíveskedjenek!

Lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítjuk el.

A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

-         gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék

-         építési hulladék, egyéb ipari hulladék;

-         veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);

-         veszélyes hulladékok, (pl.: gumiabroncs, akkumulátor, festékes dobozok, kátrány származékok…);

-         heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék.

 

KÖVÁL Nonprofit Zrt., az Ökovíz Nonprofit Kft. nevében

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               >> TÁJÉKOZTATÁS <<

2017. január 01.-től közszolgáltatóként az Önkormányzati Kommunális és Vízközmű

Üzemeltető (ÖKOVÍZ) Kft. látja el.    <<< részletek itt !!! (.pdf)


      


Közszolgáltatói tájékoztató!

A KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság az általa végzett szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja Monor város és Vasad település Tisztelt lakosságát:

  • 2016. november 1.-én /kedden/ hulladékszállítás nem lesz!

  • helyette 2016. október 31.-én /hétfőn/ szállítjuk el a szemetet Vasad területén

  • és 2016. november 2.-án /szerdán/ Monor területén.

Kérjük, hogy erről szomszédját is értesítse!

KÖVÁL Nonprofit Zrt. 
 
 
 
 
 

 


 Közérdekű tájékoztatás

 Ezúton is tájékoztatjuk Monor, Vasad és Péteri községek  Lakosságát,  hogy a  vegyes csomagolási hulladék  (sárga zsákos) , valamint a biológiailag lebomló hulladék (zöldzsákos) 2016. október, november, december havi szállítási időpontjai az alábbiak:

Települések

sárga zsákos

zöld zsákos

körzetek

október

november

december

október

november

december

Monor 1. körzet

17 hétfő

14 hétfő

19 hétfő

14 péntek

4,25 péntek

nincs szállítás

Monor 2. körzet

18 kedd

15 kedd

20 kedd

21 péntek

11 péntek

nincs szállítás

Monor 3. körzet

19 szerda

16 szerda

21 szerda

21 péntek

11 péntek

nincs szállítás

Monor 4. körzet

20 csütörtök

17 csütörtök

22 csütörtök

13 csütörtök

3,24 csütörtök

nincs szállítás

Monor 5. körzet

21 péntek

18 péntek

23 péntek

14 péntek

4,25 péntek

nincs szállítás

Péteri

7 péntek

18 péntek

16 péntek

6 csütörtök

10 csütörtök

nincs szállítás

Vasad

7 péntek

18 péntek

16 péntek

27 csütörtök

24 csütörtök

nincs szállítás

 

A 2016.évi aktuális szállítási időpontokat a honlapunkon ( www.kovalzrt.hu ) is közöljük.

Tájékozatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy  2016 április 1-et követően a  házhoz menő zöldzsákos hulladékgyűjtést a következők szerint szervezzük meg:

A megadott szállítási időpontokban kihelyezett zsákok helyett  a kihelyezett darabszámmal azonos számú (max. 2 darab) cserezsákot biztosítunk. A maximált mennyiség (2darab/ alkalom és KÖVÁL feliratos zöld zsák) feletti igény esetén a korábbi beszerzési helyeken(honlapunkon elérhető) térítés ellenében megvásárolható külön erre a célra feliratozott zsák formájában (zöld alapon fehér ablakban piros betűkkel). A tavaszi és az őszi időszakban (április-május és október-november) szintén térítésmentesen elszállítunk szállításonként max. 2 darab 80 cm.-re összevágott és kötegelt gallyat, melyeknek max. mérete nem haladhatja meg egy teli zöld zsák méretét. Az e feletti mennyiségeket mind a kaszálék, falevél illetve gallyak tekintetében csak térítés ellenében vesszük át, a Monor, Bajcsy-Zs. úti , a Hulladékudvar melletti átvevő helyünkön. A térítés helyben, számla ellenében történik.

Ezzel párhuzamosan megszerveztük és a honlapunkon elérhetővé tettük a különböző kategóriájú házi komposztáló edények KÖVÁL Nonprofit Zrt-n keresztüli beszerzési lehetőségét is.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a házhoz menő sárga zsákos hulladékgyűjtést minél nagyobb mértékben vegyék igénybe, mert ezzel  csökken a maradék hulladék mennyisége és lehetőség nyílik kisebb kukára cserélni a gyűjtőedényüket. A vonatkozó jogszabály szerint 2015. január 1-től tilos a kommunális hulladék közé (a kukába) csomagolási hulladékot, (műanyag, papír, fém, üveg), illetve zöldhulladékot helyezni. A csomagolási hulladékokat az – üveg  kivételével – a sárga zsákba, a zöldhulladékot a zöld zsákba (vagy saját komposztálóba), a csomagolási üveghulladékot pedig a gyűjtőszigetek és a hulladékudvar gyűjtőkonténerében lehet jogszerűen elhelyezni.

 

Tisztelettel:     KÖVÁL Nonprofit Zrt.

 

Monor, 2016-09-13              

----------------------------------------------

Közérdekű információk_1

 

„Tájékoztatjuk Monor város tisztelt lakosságát, hogy Monor Önkormányzat Képviselő-testülete a 384/2016.(VI.16.) KT számú határozatával a KÖVÁL Nonprofit Zrt-vel kötött és a szippantott szennyvízre vonatkozó szerződését 2016. június 30-ával felbontotta és 2016. július 1-vel a szippantott szennyvíz gyűjtésére, szállítására és kezelésére a DAKÖV Kft-vel a közszolgáltatói szerződést megkötötte. Ennek értelmében a lakosság ez irányú igényét a DAKÖV Kft-hez kell bejelenteni.

 

         KÖVÁL Nonprofit Zrt.”

 

Közérdekű információk_2

 

„Tájékoztatjuk Monor város, Péteri és Vasad községek ingatlan tulajdonosait, hogy a KÖVÁL Nonprofit Zrt, mint közszolgáltató a kommunális szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás vonatkozásában számlázási jogosultsággal 2016. április 1-től a vonatkozó, és a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásai szerint nem rendelkezik. A törvény ezt a jogosítványt és kötelezettséget a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-nek (NHKV. Zrt.) adta meg, amely állami vállalat még nem készült fel a számlázásra és ebből adódóan várható, hogy az ingatlan tulajdonosok csak a 3. negyedév második felében kapják meg a 2. negyedév és 3. negyedév számláit. Amennyiben az NHKV Zrt. és a KÖVÁL Nzrt. között a bérszámlázásra megállapodás születik, úgy átmenetileg az NHKV Zrt. nevében a KÖVÁL Nzrt. fogja a számlákat kibocsátani, melyek összege az NHKV Zrt. számlájára fog befolyni. A lakosság által fizetendő szolgáltatási díj mértéke a kormányzat tájékoztatása szerint nem fog változni. Az eddigi műszaki tartalmú közszolgáltatást a KÖVÁL Nzrt. folyamatosan végzi, és a tulajdonos Monor Várossal együtt működve törekszik a közszolgáltatás fenntartására.

 

Kérjük a tisztelt ingatlan tulajdonosok türelmét és megértését az NHKV Zrt. nevében is”

 

Monor, 2016. július 13.

 

                                      Üdvözlettel:

                                                                                              Takács Endre

                                                                                              vezér igazgató


  ------------------------------------------------------------------------------

Közérdekű tájékoztatás

Ezúton is tájékoztatjuk Monor Város Lakosságát,  hogy a  vegyes csomagolási hulladék  (sárga zsákos) , valamint a biológiailag lebomló hulladék (zöldzsákos) 2016. április, május és június havi szállítási időpontjai az alábbiak:

Települések

sárga zsákos

zöld zsákos

körzetek

április

május

június

április

május

június

Monor 1. körzet

11 hétfő

9 hétfő

13 hétfő

8,29 péntek

20 péntek

10 péntek

Monor 2. körzet

12 kedd

10 kedd

14 kedd

15 péntek

6,27 péntek

17 péntek

Monor 3. körzet

13 szerda

11 szerda

15 szerda

15 péntek

6,27 péntek

17 péntek

Monor 4. körzet

14 csütörtök

12 csütörtök

16 csütörtök

7,28 csütörtök

19 csütörtök

9,30 csütörtök

Monor 5. körzet

15 péntek

13 péntek

17 péntek

8,29 péntek

20 péntek

10 péntek

A 2016.évi aktuális szállítási időpontokat a honlapunkon ( www.kovalzrt.hu ) és a számlalevél tájékoztató részében is megtalálják.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a házhoz menő sárga zsákos hulladékgyűjtést minél nagyobb mértékben vegyék igénybe, mert ezzel  csökken a maradék hulladék mennyisége és lehetőség nyílik kisebb kukára cserélni a gyűjtőedényüket. A vonatkozó jogszabály szerint 2015. január 1-től tilos a kommunális hulladék közé (a kukába) csomagolási hulladékot, (műanyag, papír, fém, üveg), illetve zöldhulladékot helyezni. A csomagolási hulladékokat az – üveg  kivételével – a sárga zsákba, a zöldhulladékot a zöld zsákba (vagy saját komposztálóba), a csomagolási üveghulladékot pedig a gyűjtőszigetek és a hulladékudvar gyűjtőkonténerében lehet jogszerűen elhelyezni.

LOMTALANÍTÁS:

Monor:   2016-05-07

Vasad:    2016-05-10

Péteri:    2016-05-12

Kérjük, hogy feleslegessé vált lomjaikat a forgalmat nem akadályozó módon reggel 7,00 óráig tegyék ki ingatlanjaik elé.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy  lomtalanításkor nem tehető ki veszélyes hulladék (pl: festék, olaj, ezek göngyölegei,  gépjármű és traktorgumi, állati ürülék, gyógyszerek,  vegyszerek, ezek göngyölegei,  akkumulátorok, elemek,  azbeszt cement alapanyagú tetőfedő elemek és nem azonosítható anyagok stb.).

A lomtalanításkor ugyancsak nem kerül elszállításra a 3 m-nél hosszabb és az összességében 1 m3-t meghaladó mennyiség, valamint az ipari és mezőgazdasági nagyüzemi tevékenység hulladéka. Ez esetben az elszállításról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni saját költségén. E célra egyik megoldásként bérelhet Részvénytársaságunktól is konténert.

Házhoz menő szelektíven gyűjtendő biológiailag lebomló hulladék gyűjtésével kapcsolatos tájékoztató

A biológiailag lebomló hulladékok köre:

·         zsákba(zöld) helyezhető: fűkaszálék, lomb, kerti gyomok (virágzás előtt)

·         kötegelve kihelyezhető: max. 80 cm hosszú és egy zöld zsák térfogatának megfelelő ágnyesedék, gally, melynek mozgatása biztonsággal megoldható.

Nem helyezhető el a zöld zsákba: háztartási vegyes hulladék, konyhai hulladék, lom hulladék, veszélyes hulladék, szintetikus illetve nem lebomló anyagok (műanyag, üveg, cserép, fém, porszívó gyűjtőzacskó stb.) főtt ételmaradék, állati alom, illetve nem komposztálható egyéb hulladékok.

A kihelyezés, elszállítás rendje:

A kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékot a KÖVÁL Nzrt. honlapján, a Strázsa újságban valamint a számla második lapján meghatározott napokon körzetenként a szállítás napján 07,00 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé a forgalmat nem akadályozó módon.

A fentieknek meg nem felelő kihelyezés esetén a közszolgáltató az elszállítást megtagadja, és az el nem szállított hulladék továbbra is az ingatlantulajdonos tulajdonában marad, jogszabály szerinti elhelyezéséről és ártalmatlanításáról az ingatlanhasználó saját maga köteles gondoskodni. Amennyiben az ingatlanhasználó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a közszolgáltató ezt a tényt jelzi az illetékes polgármesteri hivatalnak, amely szükség esetén szabálysértési eljárást indít ingatlanhasználó ellen.

A gyűjtőzsák biztosításának rendje:

A közszolgáltató KÖVÁL Nzrt. a 2016 április hónapban kezdődő szállítási nap előtt minden kertes ingatlanhoz térítésmentesen biztosít kettő darab zöld színű KÖVÁL logóval ellátott zsákot. A következő szállításkor térítésmentesen annyi cserezsákot biztosít, ahány térítésmentesen kapott zsák kerül kihelyezésre, de ez nem lehet több szállításonként kettő darabnál. A tavaszi és az őszi időszakban (április-május és október-november) szintén térítésmentesen elszállítunk szállításonként max. 2 darab 80 cm.-re összevágott és kötegelt gallyat, melyeknek max. mérete nem haladhatja meg egy teli zöld zsák méretét.

 A térítésmentesen biztosított mennyiség feletti igény esetén térítés ellenében a KÖVÁL Nzrt. biztosít zöld színű, fehér alapú betéten piros felirattal ellátott zsákokat a korábbi értékesítési helyeken (KÖVÁL Nzrt. pénztára, Goods Market 100 forintos Mátyás király 53 , Csepp diszkont Kistói út 86/a, Vladár Miklós és társa piactér,Zeppelin Cardinal élelmiszerüzlet Jászai Mari tér 1, Home Wizards Kft. Liliom út 48, Fifi Dinamit Kft. Kossuth Lajos 2 )bruttó 250 Forint egységáron. Amennyiben a térítésmentesen elszállítandó mennyiség feletti térítéses zsákban történő kihelyezést nem kívánják igénybe venni,úgy a Monor, Bajcsy-Zs. út végén működő, a Hulladékudvar melletti átvevőhelyünkön ezeket a plusz mennyiségeket az ott kifüggesztett, jelenleg  bruttó 2500 Ft/m3 egységáron számla ellenében helyszíni térítéssel át lehet adni.

Ezzel párhuzamosan megszerveztük és a honlapunkon is elérhetővé tettük a különböző kategóriájú házi komposztáló edények KÖVÁL Nonprofit Zrt-n keresztüli beszerzési lehetőségét is.

 

A térítéses lehetőségek  már nem kapcsolódnak  a lakossági díj ellenében elvégzendő feladatok  műszaki tartalmához.

 

Monor,  2016-03-18

                                                                Tisztelettel:

 KÖVÁL Nonprofit Zrt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   

---------------------------------------------

Helyreigazítás

Tájékoztatjuk Monor Város Tisztelt lakosságát, hogy a Monori Strázsa újság XXIV. évfolyam 10. számában tévesen jelentettük meg a város 4 pontján megmaradt üveggyűjtő konténerek helyét, ezért elnézést kérünk.

 A 4 helyen megmaradt 2-2 konténer a következő helyeken található:

 Mátyás király út eleje, Katona úti óvoda előtt, Pozsonyi lakótelep, Jászai úti iskola előtt. A konténerekbe kizárólag üveg hulladék helyezhető el. A vegyes csomagolási hulladékot (üveg kivételével) továbbra is  sárga zsákokban lehet az ingatlanok elé kitenni, illetve a Monor, Bajcsy-Zs. út végén található Hulladékudvarba lehet kivinni, ahol a kezelő személyzet térítésmentesen átveszi azt.

 Szíves megértésüket köszönjük.

Tisztelettel:   KÖVÁL Nonprofit Zrt

 Monor, 2015-11-20

---------------------------------

-------------------------------

 

Városi Sportpálya látogatási rendje << Letölthető (.pdf)

Tisztelt Lakosság! 

A Sportpálya látogatása csak a kihelyezett nyitvatartási időben és feltételekkel, valamint a házirend teljeskörű betartása mellett lehetséges.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

                                                                                  Kövál Nonprofit Zrt.

>>>>>>> 

„Monor Város Önkormányzat sportpálya

futópályájának használati feltételei

· A futópálya helyszíne:                           2200 Monor, Balassi Bálint utca 36. (a futballpálya körüli salakos futópálya.)

Ø      a Monori Sport Egyesület edzéseinek, mérkőzéseinek idejében, illetve egyéb rendezvények ideje alatt a futópálya használata tilos!

· A futópályát 14 éves kor alatt csak kísérővel vehetik igénybe.

· A futópályát kizárólag futásra és gyaloglásra lehet használni.

· A pályán a kötelező haladási irány az óramutató járásával ellentétes.

· A futópályát csak letisztított futó-sport cipővel lehet használni.

· A futópályát mindenki csak saját felelősségére használhatja, a balesetekért a sportlétesítmény vezetése felelősséget nem vállal!

· Az öltözőket és a zuhanyzókat igénybe venni nem lehet.

· A sportlétesítmény területére behozott értéktárgyakért a vezetés felelősséget nem vállal!

· A futópályára állatot, kerékpárt, babakocsit, túra botot, ütő, vágó, szúró eszközt, valamint üveget bevinni tilos!

· A sportlétesítményt nem látogathatja:

Ø      aki kábítószer, alkohol vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt áll, vagy a sportolókat fegyelmezetlenségével, rendetlenkedésével zavarja,

Ø      aki korlátozott cselekvőképességű és felügyelet nélkül van,

Ø      aki szándékosan kárt okoz,

Ø      akit a pálya vezetése a létesítmény használatától eltiltott.

· A pálya egész területén dohányozni tilos.

· A nem rendeltetésszerű használatkor a sportlétesítmény felügyelője a használatot megtagadhatja, a károkozást pedig meg kell téríteni.

Monor Város Önkormányzata”

 

---------------

Újdonság !!!

Komposztáló edények eladása háztartások részére a Kövál Nonprofit Zrt-nél.

 

Részletek itt >>> Honlapra összeállított dokumentum - komposztáló

 

Monor, 2015.06.16.

--------------------------------------------


Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a KÖVÁL Nonprofit Zrt, valamennyi partnerét és Monor, Monorierdő, Mende és Vasad települések hulladékkezelési közszolgáltatását igénybevevő ingatlan tulajdonosokat, gazdálkodó szervezeteket és intézményeket, hogy a KÖVÁL Nonprofit Zrt-be beolvadással egyesült a Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit KFT 2014. szeptember 1. napjával.

A Cégbírósági végzések számai: 13-09-129321/33, 13-10-040105/110

Az egyesült KÖVÁL Nonprofit Zrt szervezeti felépítésének és működési rendjének szabályozása folyamatban van, annak elkészülte után további közérdekű információkat fogunk közreadni.

Takács Endre
elnök,igazgató

 

Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit KFT szerződéses partnerei részére!

Tisztelt szerződéses partnerünk!

Tájékoztatom, hogy a Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. 2014. szeptember 1. napjával jogutódlással (a KÖVÁL Zrt.-be történő beolvadással) megszűnt; a Társaság általános jogutódja a KÖVÁL Nonprofit Zrt.

Tájékoztatom, hogy a beolvadásra tekintettel a KÖVÁL Zrt., mint átvevő társaság a Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. valamennyi kötelezettségét és jogosultságát átvette; azok változatlan tartalommal az átvevő társaságot terhelik, illetve illetik.

A fentekre tekintettel az Önök szerződéses jogviszonya a jogutódlás folytán változatlan feltételekkel továbbra is fennáll; jogviszonya folyamatos.

Jogutódunk adatai a következők:

Név: KÖVÁL KÖZÜZEMI ÉS VÁLLALKOZÁSI NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Székhely: 2200 Monor Kossuth Lajos utca 147.

Adószám: 10717422-2-13

Cégjegyzékszám: 13-10-040105


Monor 2014. szeptember 5.

Takács Endre a megszűnő társ.ügyvezetője
és a KÖVÁL Nonprofit Zrt elnök,igazgatója


Monor Város Tisztelt lakossága!

2014. július 24-27. között a Monor térségi csatornaközmű, üzemeltetője a DAKÖV KFT koordinálásában, a KÖVÁL Nonprofit Zrt-n keresztül a Monor, Jókai úti szennyvíztisztító telepen képződött és az átmeneti iszaptározóban tárolt kommunális szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosítását végeztette a közszolgáltató. A korábbi gyakorlatnak és a vonatkozó engedélyeknek megfelelően, engedélyezett területre került kiszórásra a szennyvíziszap.

A csütörtök, pénteki napon még számottevő bűzhatás nem volt észlelhető, de a szombati és vasárnapi napokon Monor város jelentős részén nagyon kellemetlen és igen intenzív bűzhatás volt észlelhető. A mezőgazdasági hasznosítást előkészítő szervezők csak a hétköznapi napokra igyekeztek szervezni, azonban a hét elején leesett nagy mennyiségű eső, a viszonylag nagy szállítási távolság és a műszaki problémák miatt a kiszórás a hét végébe is belenyúlt. A szombati napon a szél megfordult és a bűzhatást Monor város irányába továbbította, amely rendkívül sok jogos felháborodást okozott. A közszolgáltató illetékesei Monor város vezetésével egyetértésben a vasárnap délelőtti órákban a kihelyezést leállíttatta, és azonnali bemunkálást rendelt el. A város vezetése a további ezirányú munkálatokhoz adott hozzájárulását felfüggesztette, a közszolgáltató pedig alternatív megoldások kidolgozását ígérte.

A jóhiszeműen és törvényesen végzett iszapkihelyezéssel járó bűzhatás vitathatatlanul sérthette a monori lakosság zavarmentes életviteléhez fűződő jogait, ezért a DAKÖV KFT és a KÖVÁL Nonprofit Zrt vezetése ezúton is elnézést kér, és igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy hasonló kellemetlenség ne forduljon elő.

A DAKÖV KFT és a KÖVÁL Nonprofit Zrt vezetése

Közérdekű tájékoztatás!

Tájékoztatjuk Monor város, Monorierdő, Gomba, Péteri, Vasad, Csévharaszt települések lakosságát, hogy a települések víz- és/vagy csatornaszolgáltatását 2014. április 1-től a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi KFT közvetlenül végzi, a Monori Üzemigazgatóságán keresztül. A KÖVÁL Nonprofit Zrt-vel kötött Alvállalkozói Szerződése megszünt, illetve átmenetileg csak a közös számlázásra, díjbeszedésre és ügyfélszolgálatra korlátozódik. A víz- csatornaszolgáltatással kapcsolatos teljeskörű információ megtalálható a DAKÖV KFT honlapján.

KÖVÁL Nonprofit Zrt

FIGYELEMFELHÍVÁS!

A 2013. évi LIV. törvény értelmében a szippantott szennyvíz, illetve hulladékszolgáltatás 2013. július 1. után számlázandó díjait 10 % csökkentenünk kell. A hulladék esetén a csökkentés alapja a 2012. április 14-én alkalmazott díj 4,2%-kal növelt összege.

Ennek megfelelően társaságunk a következő Bruttó (általános forgalmi adót tartalmazó) díjakat alkalmazza.

A hulladékszállítást kéthavonta számlázzuk.

Kövál Zrt.
2200 Monor, Kossuth L. u. 147.
Telefon: 06 29 411 309
Fax: 06 29 611-300